Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 13 февруари 2020 г.

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 ноември 2019 г. - Вторник, 5 ноември 2019 г.

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI