Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Краен срок за внасяне на изменения : 11-12-2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 ноември 2019 г. - Вторник, 5 ноември 2019 г.

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) с цел предоставяне на помощ на Гърция

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 4 ноември 2019 г. - Вторник, 5 ноември 2019 г.

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 октомври 2019 г.

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE