Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г.

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

06-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v01-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019