Членове

Nathalie LOISEAU
 • Nathalie LOISEAU Председател
 • група „Renew Europe“
 • Франция
 
Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 • Nikos ANDROULAKIS Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Гърция
 
Kinga GÁL
 • Kinga GÁL Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Унгария
 
Özlem DEMIREL
 • Özlem DEMIREL Заместник-председател
 • Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Германия
 
Lukas MANDL
 • Lukas MANDL Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Австрия
 
Attila ARA-KOVÁCS
 • Attila ARA-KOVÁCS Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Унгария
 
Petras AUŠTREVIČIUS
 
Traian BĂSESCU
 • Traian BĂSESCU Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Румъния
 
Lars Patrick BERG
 • Lars Patrick BERG Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Германия
 
Hynek BLAŠKO
 • Hynek BLAŠKO Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Чехия