Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Thursday, 21 November 2019

09-12-2019 SEDE_PV(2019)11-21-1 PE644.766v01-00
SEDE

 

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v01-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

26-11-2019 SEDE_PV(2019)10-08-1 PE642.853v02-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 декември 2019 г.

26-11-2019 SEDE_OJ(2019)12-02_1 PE643.193v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 ноември 2019 г.

13-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-21_1 PE643.099v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

06-11-2019 SEDE_OJ(2019)11-12_1 PE642.956v01-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 9 септември 2019 г.

23-10-2019 SEDE_PV(2019)09-09-1 PE641.122v01-00
SEDE

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

21-10-2019 SEDE_PV(2019)09-25-1 PE641.326v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 7 октомври 2019 г.

01-10-2019 SEDE_OJ(2019)10-08_1 PE641.318v01-00
SEDE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 25 септември 2019 г.

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE