Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2020
13-01-2020 Накратко

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2019
16-12-2019 Накратко

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment
18-11-2019 Проучване

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Проучване

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Проучване

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Проучване

European armaments standardisation
31-10-2018 Проучване

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Проучване

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Задълбочен анализ

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Проучване