Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Novel Coronavirus Outbreak
13-02-2020 Накратко

Potential Output Estimates and their Role in the EU Fiscal Policy Surveillance
11-02-2020 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020
10-02-2020 Накратко

Economic Dialogue with the other EU Institutions under the European Semester Cycles during the 9th legislative term State of play - February 2020
06-02-2020 Briefing

What do we know about the BICC today?
05-02-2020 Briefing

Fact-finding visit to Bulgaria
05-02-2020 Briefing

Recommendations on the economic policy of the euro area under the European Semester - January 2020
24-01-2020 Задълбочен анализ

Economic Dialogue with the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans
23-01-2020 Задълбочен анализ

Economic Dialogue with the European Commission on the 2020 European Semester Cycle
23-01-2020 Задълбочен анализ

EU Agencies and Conflicts of Interests
23-01-2020 Проучване

Economic Governance Support Unit

Работни групи

Семинарите дават възможност на членовете на ЕП да задават въпроси и да разменят мнения с експерти по теми, свързани с парламентарната им дейност или по текущи теми.

Справочник за ЕС

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.