График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по транспорт и туризъм

19-02-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

19-02-2020

14:30

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

20-02-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

20-02-2020

14:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

Комисия по транспорт и туризъм

16-03-2020

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

17-03-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

17-03-2020

14:30

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание