Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г.

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Краен срок за внасяне на изменения : 24-02-2020

ИЗМЕНЕНИЯ 72 - 76 - Проект на становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Краен срок за внасяне на изменения : 20-02-2020

ИЗМЕНЕНИЯ 9 - 71 - Проект на становище Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE