Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Návrh interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, o spolupráci v rozpočtových věcech a o zdravém finančním řízení

2018/2070(ACI) Postup interinstitucionální dohody
AFCO

příslušný výbor

Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

2018/0427(NLE) Nelegislativní postupy
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

příslušný výbor

Práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence

2020/2015(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko

Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva

2020/2013(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko

Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

2020/2012(INL) Postup pro legislativní podnět
AFCO

stanovisko

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

2019/2213(BUD) Rozpočtový proces
AFCO

stanovisko

Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy

2019/2207(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko

Stav základních práv v Evropské unii - Výroční zpráva za období 2018-2019

2019/2199(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

stanovisko

Činnost evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2018

2019/2134(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

stanovisko

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2018

2019/2135(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

stanovisko