Nejnovější události

Next AGRI meetings

11-11-2019 - 09:58

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

05-11-2019 - 14:38
AGRI Schůze
05-11-2019 - 09:08
AGRI Schůze
08-10-2019 - 11:01
AGRI ENVI Slyšení

Uvítání

Norbert Lins

Vítejte ve výboru AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) hraje významnou úlohu při utváření Společné zemědělské politiky (SZP) a také politiky v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, jakosti zemědělské produkce, lesnictví a agrolesnictví Unie. Hlavní část této činnosti spočívá v přípravě zpráv k legislativním návrhům spadajícím do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, které mají být přijaty na plenárním zasedání.

Více podrobností

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy