Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 1 - Draft report on the draft Council decision on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646874 PE646.874v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  AMENDMENTS 1 - Draft report Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia

22-01-2020 LIBE_AM(2020)646877 PE646.877v01-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

20-01-2020 ENVI_AM(2020)646849 PE646.849v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 335 - Návrh zprávy Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 204–468 - Návrh zprávy Obsluhovatelé úvěrů a kupci úvěrů

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 282 - Návrh zprávy Bankovní unie - výroční zpráva za rok 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9 - 19 - Návrh stanoviska Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 19 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 15 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS