Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - 8th, 9th,10th and 11th EDFs

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00
DEVE

Charles GOERENS

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00
DEVE

Charles GOERENS

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641396 PE641.396v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641397 PE641.397v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft motion for a resolution on the on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641398 PE641.398v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 5 - Draft question to the Council for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft question to the Commission for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641422 PE641.422v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ