Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. ledna 2020 - Čtvrtek, 23. ledna 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 21. ledna 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ZÁPIS - Středa, 6. listopadu 2019 - Čtvrtek, 7. listopadu 2019

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-01-2020

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00
DEVE

Caroline ROOSE

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

STANOVISKO obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00
DEVE

Caroline ROOSE

ZÁPIS - Středa, 6. listopadu 2019

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET

 

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - 8th, 9th,10th and 11th EDFs

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00
DEVE

Charles GOERENS

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00
DEVE

Charles GOERENS