Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  OPINION on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion on the draft Council decision on the accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 2. prosince 2019 - Úterý, 3. prosince 2019

26-11-2019 DEVE_OJ(2019)12-02_1 PE644.775v01-00
DEVE

 

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-12-2019

  AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise a výkonné agentury

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00
DEVE

Charles GOERENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-12-2019

NÁVRH STANOVISKA o návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-11-2019