Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci

2019/2184(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

příslušný výbor

Odpovědnost společností za škody na životním prostředí

2020/2027(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
DEVE

stanovisko

Spolupráce EU–Afrika v oblasti Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu

2020/2002(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
DEVE

stanovisko

Protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií - Návrh nelegislativního usnesení o postupu souhlasu

2019/0226M(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

Beata KEMPA [ECR]

stanovisko

Právní rámec EU pro zastavení a nápravu globálního odlesňování způsobovaného EU

2020/2006(INL) Postup pro legislativní podnět
DEVE

Michèle RIVASI [Verts/ALE]

stanovisko

Zpráva o navrhovaném mandátu pro jednání se Spojeným královstvím

2020/2023(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
DEVE

stanovisko

Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a její prováděcí protokol (2020–2026)

2020/0002(NLE) Nelegislativní postupy
DEVE

Miguel URBÁN CRESPO [GUE/NGL]

stanovisko

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

2019/2213(BUD) Rozpočtový proces
DEVE

Charles GOERENS [Renew]

stanovisko

Provádění společné obchodní politiky – výroční zpráva za rok 2018

2019/2197(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
DEVE

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

stanovisko

Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

2019/2156(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

stanovisko, posílená spolupráce