Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and the Government of the People's Republic of China

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-03-2020

NÁVRH ZPRÁVY o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům – výroční zprávě za rok 2018

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the United Kingdom

10-02-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-02-2020

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k západnímu Balkánu před summitem v roce 2020

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-02-2020

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-03-2020

NÁVRH ZPRÁVY o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-01-2020

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v červnu 2020

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-02-2020

NÁVRH ZPRÁVY o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-02-2020