Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. ledna 2020 - Čtvrtek, 23. ledna 2020

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-02-2020

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00
EMPL

Manuel PIZARRO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-01-2020

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) na rozpočtový rok 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 15 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 41 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 22 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 22 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 21 - Návrh stanoviska Absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na rozpočtový rok 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ZÁPIS - Středa, 4. prosince 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00
EMPL