Nejnovější události

Nenechte si ujít

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

16-12-2019 - 19:06
ENVI Schůze
05-12-2019 - 09:11
AGRI ENVI PETI Schůze
04-12-2019 - 14:39
AGRI ENVI Schůze

Uvítání

Pascal CANFIN

Vítejte na internetových stránkách výboru ENVI!

Výbor ENVI je se svými 76 členy momentálně největším výborem Evropského parlamentu, což jednoznačně svědčí o tom, že Parlament si je dobře vědom nutnosti postupovat v boji proti změně klimatu rychleji a klást si ambicióznější cíle.

V tomto volebním období budeme pracovat na legislativním rámci pro dosažení uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050. Budeme prosazovat ambiciózní Zelený úděl určený všem evropským občanům, s jehož pomocí zahájíme tolik potřebný přechod na ekologičtější ekonomiku. Naší snahou bude zajistit, aby tato transformace byla spravedlivá a prospěšná všem občanům.

Kromě toho budeme pokračovat v práci na dalších politických prioritách: mimo jiné biologické rozmanitosti, oběhovém hospodářství, veřejném zdraví, bezpečnosti potravin, kvalitě ovzduší a vody či používání chemikálií a pesticidů. Dále budeme pečlivě sledovat provádění již schválených politik.

Na této stránce naleznete mnoho informací o našem výboru. Budu se zasazovat o co nejvyšší možnou transparentnost, aby občané lépe porozuměli naší práci a mohli se do ní aktivně zapojit.

Pascal Canfin

Pravomoci a úkolyKontakty

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Odkazy