Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 27. ledna 2020v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

23-01-2020 - 16:13
AFCO Schůze
23-01-2020 - 09:35
BUDG Schůze
23-01-2020 - 09:15
ECON Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci