Nejnovější události

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

05-12-2019 - 10:59
AFET Schůze
05-12-2019 - 10:04
FEMM Schůze
05-12-2019 - 09:15
FEMM DEVE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci