Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 9. prosince 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

21-11-2019 - 14:06
LIBE Schůze
21-11-2019 - 11:36
SEDE AFET DROI Schůze
21-11-2019 - 09:10
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci