Nejnovější události

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

22-01-2020 - 11:04
DEVE Schůze
22-01-2020 - 10:23
BUDG Schůze
22-01-2020 - 10:17
ITRE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci