Nejnovější události

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

28-01-2020 - 14:40
JURI Schůze
28-01-2020 - 14:40
AFCO Schůze
28-01-2020 - 14:34
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci