Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 2. března 2020v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

20-02-2020 - 15:10
TRAN Schůze
20-02-2020 - 14:06
LIBE Schůze
20-02-2020 - 11:11
LIBE Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci