Nejnovější události

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

18-02-2020 - 17:23
EMPL Schůze
18-02-2020 - 17:21
BUDG Schůze
18-02-2020 - 17:18
ECON Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci