Nejnovější události

Dnešní vysílání

Sledujte schůze výboru v přímém přenosu.

Multimediální Kknihovna

18-02-2020 - 12:36
ENVI Schůze
18-02-2020 - 11:34
JURI Schůze
18-02-2020 - 11:08
ENVI Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci