Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 12. prosince 2019v Bruselu.

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

09-12-2019 - 18:06
AFCO Schůze
09-12-2019 - 15:06
LIBE Schůze
05-12-2019 - 10:59
AFET Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci