Sdělení členům


Sdělení členům výboru používají výbory ke sdělování informací, pro něž se nehodí žádný z jiných typů dokumentů. Jde například o shrnutí návštěvy delegace, schůze s odborníkem, otázky komisaři nebo zveřejnění obdržené petice.
Přístup ke všem sdělením lze získat pomocí našeho vyhledávače.

SDĚLENÍ ČLENŮM Legislativní přezkum: uplatňování směrnice NIS (směrnice EU 2016/1148)

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

SDĚLENÍ ČLENŮM Legislativní přezkum: provádění nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

SDĚLENÍ ČLENŮM Legislativní přezkum: provádění nařízení (EU) 2018/1807 o volném toku neosobních údajů

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

SDĚLENÍ ČLENŮM Legislativní přezkum: provádění směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO