Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 19. února 2020

06-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-19_1 PE647.007v01-00
ITRE IMCO

 

Stanovisko k politice v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Předsedkyně

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00
IMCO

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Pondělí, 17. února 2020

29-01-2020 IMCO_OJ(2020)02-17_1 PE646.965v01-00
IMCO

 

ZÁPIS - Středa, 4. prosince 2019 - Čtvrtek, 5. prosince 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

SDĚLENÍ ČLENŮM Legislativní přezkum: uplatňování směrnice NIS (směrnice EU 2016/1148)

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

SDĚLENÍ ČLENŮM Legislativní přezkum: provádění nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Stanovisko k uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Předsedkyně

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9 - 19 - Návrh stanoviska Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 22. ledna 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO