Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění prahová hodnota zranitelnosti uvedená v příloze VII bodě 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

2019/2946(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
INTA

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

2019/2942(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
INTA

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

2019/2890(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
INTA

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 za účelem zařazení Komorského svazu do přílohy I

2019/2871(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
INTA

příslušný výbor

Rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravené

2019/0196(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

příslušný výbor

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou - Návrh nelegislativního usnesení o postupu souhlasu

2018/0356M(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

příslušný výbor

Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé - Návrh nelegislativního usnesení o postupu souhlasu

2018/0358M(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

příslušný výbor

Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království

2019/0192(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
INTA

Luisa REGIMENTI [ID]

příslušný výbor

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

2019/0099(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

André ROUGÉ [ID]

příslušný výbor

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislativní postupy
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

příslušný výbor