Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 33 - 58 - Návrh zprávy Zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 56 - Návrh zprávy Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY - Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 11 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 64 - Návrh stanoviska Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 62 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES