Nejnovější události

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Užitečné dokumenty

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

21-01-2020 - 14:39
PECH Schůze
21-01-2020 - 09:52
PECH Schůze
20-01-2020 - 15:12
PECH Schůze

Uvítání

Chris DAVIES

Cílem společné rybářské politiky (SRP) je zajistit, aby byl rybolov provozován udržitelným způsobem a aby byly zachovány rybí populace potřebné pro zaručení jistoty rentabilního odvětví rybolovu a hospodářství pobřežních komunit. Zatímco v některých mořích se daří dosahovat znatelného pokroku, v jiných vodách, například ve Středozemním moři, je situace velmi znepokojivá.

Během tohoto volebního období musíme zajistit, aby zásady SRP byly zachovány a řádně podporovány prostřednictvím nástrojů, jako je Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) a předpisy v oblasti kontroly rybolovu. Musíme posílit úsilí o potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a zajistit, aby udržitelnost byla základem partnerství v oblasti rybolovu, která EU vyjednává s ostatními zeměmi.

Občané EU mají právo být pravidelně informováni o procesu tvorby politik. Doufám, že díky této internetové stránce získají přehled o našich každodenních činnostech.

Chris DAVIES

Pravomoci a úkolyKontakty

Odkazy