Seneste nyt

Next AGRI meetings

02-12-2019 - 14:07

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

18-11-2019 - 16:00
AGRI Møde
18-11-2019 - 14:34
AGRI ENVI DEVE Møde
05-11-2019 - 14:38
AGRI Møde

Velkomstord

Norbert Lins

Velkommen til AGRI-udvalget!

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) er en vigtig aktør i udformningen af den fælles landbrugspolitik samt politikker vedrørende dyresundhed og -velfærd, plantesundhed, landbrugsprodukters kvalitet, skovbrug og skovlandbrug i Unionen. Størstedelen af dette arbejde udføres gennem udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der er omfattet af den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, til vedtagelse på plenarmødet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links