Seneste nyt

Next AGRI meetings - 2020 -

14-01-2020 - 11:55

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

22-01-2020 09:00 / 12:30 AGRI
22-01-2020 14:30 / 18:30 AGRI
23-01-2020 09:00 / 13:00 AGRI

Multimediebibliotek

05-12-2019 - 09:11
AGRI ENVI PETI Møde
04-12-2019 - 14:39
AGRI ENVI Møde
04-12-2019 - 09:08
AGRI Møde

Velkomstord

Norbert Lins

Velkommen til AGRI-udvalget!

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) er en vigtig aktør i udformningen af den fælles landbrugspolitik samt politikker vedrørende dyresundhed og -velfærd, plantesundhed, landbrugsprodukters kvalitet, skovbrug og skovlandbrug i Unionen. Størstedelen af dette arbejde udføres gennem udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der er omfattet af den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, til vedtagelse på plenarmødet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links