Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020

2020/2008(INI) Procedure for initiativbetænkninger
EMPL

korresponderende udvalg

EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet

2020/2007(INI) Procedure for initiativbetænkninger
EMPL

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Praktikophold af høj kvalitet i EU

2020/2005(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
EMPL

korresponderende udvalg

EU's handicapstrategi efter 2020

2019/2975(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning

2019/2997(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
EMPL

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af variablernes antal og titler for området arbejdsstyrke

2019/2996(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
EMPL

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af variablernes antal og titler for området indkomst og levevilkår

2019/2995(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
EMPL

korresponderende udvalg

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2020

2019/2212(INI) Procedure for initiativbetænkninger
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Midtvejsevaluering af EaSI-programmet

2019/2203(INI) Procedure for initiativbetænkninger
EMPL

korresponderende udvalg

Revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg

2019/2183(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
EMPL

korresponderende udvalg