Udkast til udtalelse


Et udkast til udtalelse er et dokument udarbejdet af det medlem, der udpeges som ordfører for udtalelsen, og som derefter forelægges det rådgivende udvalg for mulig ændring og sættes til afstemning.
Når der er tale om lovgivningsmæssige betænkninger består udkastet til udtalelse af ændringsforslag til ændringer til Kommissionens lovforslag eventuelt ledsaget af korte begrundelser. Når der er tale om ikke-lovgivningsmæssige betænkninger, består udkastet til udtalelse af forslag, som, hvis de vedtages, videresendes til det korresponderende udvalg, der udarbejder betænkningen, med henblik til optagelse heri. Denne side viser udkastene til udtalelse, før der stemmes om dem i de rådgivende udvalg.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udkast til udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 12-03-2020

UDKAST TIL UDTALELSE om retningslinjer for budgettet for 2021 – Sektion III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 20-02-2020

UDKAST TIL UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: den årlige vækstundersøgelse 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 17-01-2020

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2018

14-11-2019 ENVI_PA(2019)641166 PE641.166v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 10-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641158 PE641.158v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 10-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641160 PE641.160v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 10-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641162 PE641.162v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 10-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641164 PE641.164v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 10-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

11-11-2019 ENVI_PA(2019)641168 PE641.168v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 10-12-2019

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Frist for ændringsforslag : 23-07-2019