Seneste nyt

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

18-02-2020 - 17:23
EMPL Møde
18-02-2020 - 17:21
BUDG Møde
18-02-2020 - 17:18
ECON Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter