Seneste nyt

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Møde
13-01-2020 - 19:04
LIBE Møde
09-01-2020 - 09:10
JURI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter