Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Opinion on Competition Policy – Annual Report 2019

24-01-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Formand

PROTOKOL - Onsdag den 4. december 2019 - Torsdag den 5. december 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Lovgivningsmæssig spørgetid om gennemførelsen af "NIS-direktivet", direktiv (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Lovgivningsmæssig spørgetid om gennemførelsen af byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011).

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Udtalelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Formand

ÆNDRINGSFORSLAG 9 - 19 - Udkast til udtalelse Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 22. januar 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PROTOKOL - Onsdag den 6. november 2019 - Torsdag den 7. november 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Frist for ændringsforslag : 11-12-2019

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 4. december 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO