Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

En omfattende europæisk strategi for energilagring

2019/2189(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 for så vidt angår EU-listen over projekter af fælles interesse

2019/2907(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Ukraine for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2019/0207(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

2019/0151(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

2019/0152(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0429(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale mellem EU og Schweiz om de europæiske satellitnavigationsprogrammer

2012/0231(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

2020/2018(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
ITRE

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning

2020/2006(INL) Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
ITRE

rådgivende udvalg