Generel søgning

Søg

PROTOKOL - Torsdag den 12. september 2019

11-12-2019 LIBE_PV(2019)09-12-1 PE641.402v02-00
LIBE

 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 6 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) - 2019/2082(DEC)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644902 PE644.902v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 19 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644906 PE644.906v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 2 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644908 PE644.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 3 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644909 PE644.909v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644910 PE644.910v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644911 PE644.911v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 17 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644912 PE644.912v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 14 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644913 PE644.913v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 25 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

11-12-2019 LIBE_AM(2019)644914 PE644.914v01-00
LIBE

Roberta METSOLA