Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  MINUTES - Monday, 20 January 2020 - Tuesday, 21 January 2020

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 20. januar 2020 - Tirsdag den 21. januar 2020

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Frist for ændringsforslag : 27-01-2020

PROTOKOL - Mandag den 2. december 2019 - Tirsdag den 3. december 2019

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00
PECH

 

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 71 - Udkast til betænkning Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

PROTOKOL - Mandag den 11. november 2019 - Tirsdag den 12. november 2019

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00
PECH

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 2. december 2019 - Tirsdag den 3. december 2019

20-11-2019 PECH_OJ(2019)12-02_1 PE644.741v01-00
PECH