Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

18-03-2019 - European Parliamentary Elections, European Parties, European Voters

AFCO 26-03-2019 - 09:39
EU ballot box with star flags

On 18 March 2019, AFCO organised a public hearing on "European Parliamentary Elections, European Parties, European Voters". Three experts were invited: - Ms Claire McGing, Maynooth University - Dr. Marina Costa Lobo, University of Lisbon - Prof. Juan Rodríguez Teruel, University of Valencia - as well as representatives of the Commission and Parliament dealing with communication campaigns. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-03-2019 - Constitutionalism in the European Union

AFCO 12-03-2019 - 10:30
Gavel, Map of Europe and Constitution

During the AFCO meeting of 7 March, the public hearing 'Constitutionalism in the European Union and the constitutional interaction between the West and East of Europe' took place. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2018 - The Constitutional Perspective of EU's social dimension (Future of Europe)

AFCO 11-12-2018 - 15:44
EP AFCO PH

On 27 November 2018, AFCO Committee organized a public hearing entitled "The Constitutional Perspective of EU's social dimension in the context of the debate on the future of Europe". Three experts have been invited to speak: 1/ Mr Frank Vandenbroucke, Professor at the University of Amsterdam 2/ Mr Francesco Costamagna, Associate Professor of European Union law and lecturer in international public law at the Law Department of University of Turin 3/ Ms Esther Lynch, Confederal Secretary, ETUC. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - Parliament's powers of political control over the Commission after Lisbon

AFCO 07-12-2018 - 11:30
The 2017 State of the Union debate focusses on the future of the EU. MEPs will discuss with Commission President Jean-Claude Juncker the best way to tackle the challenges facing the EU.

On Wednesday 10 October, AFCO is organising a public hearing on "Parliament's powers of political control over the Commission after Lisbon: lessons learnt and the way forward". (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-09-2018 - The withdrawal agreement between the EU and the UK

AFCO 12-12-2018 - 11:15
AFCO Brexit hearing

This hearing, that took place on 24 September, aimed at providing Members with a preliminary legal-technical analysis and assessment of the draft Withdrawal Agreement. On 19 March 2018, the Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (“draft withdrawal agreement”) was published. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2018 - Legality and legitimacy in the EU integration process

AFCO 04-07-2018 - 10:45
Different people bring together puzzle pieces

This hearing, that took place on 20 June, aimed to facilitate the gathering of expertise on the relationship between legality and legitimacy in the EU integration process, set against the current backdrop of discussions on the future of the Europe. The goal was to reflect on regaining citizens’ trust, fighting populism and the possible evolution of European integration, based on respect for the founding values of the Union. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-04-2018 - Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare

AFCO 02-05-2018 - 15:10
Illustration map of Europe ©AP Images/European Union-EP

On 25/04/2018, AFCO is organising a hearing on "Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare - lessons for the EU", with 4 invited experts: Davide Cadeddu, professor of political theory at the University of Milan; Susan George, President of the Transnational Institute in Amsterdam; Ingolf Pernice, Research Director on Global Constitutionalism from the Humboldt Institute in Berlin and Daniel Gros, Director Centre for European Policy Studies in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-02-2018 - Hearing: European Citizens' Initiative - Revision of Reg. 211/2011

AFCO PETI 07-03-2018 - 16:54
mass of people in shape of an arrow

Together with AFCO, PETI held a public hearing on the European Citizens’ Initiative and the Commission’s legislative proposal for the revision of the ECI Regulation (Reg. (EU) No 211/2011). Members listened to a diversity of stakeholders and experts, including NGOs, academia, the European Commission, the European Ombudsman, as well as representatives from the citizen committees of the previous ECIs ‘Right2Water’ and ‘Minority Safepack’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-11-2017 - The Constitutional Implications of Different Scenarios for the Future of the Union

AFCO 11-12-2017 - 15:55
Future of Europe

On 21 November 2017 from 10.30 to 12.30, the AFCO Committee organised a hearing on the constitutional implications of the different scenarios for the Future of the Union as set out by the Commission in its White Paper and Reflection Papers. (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-09-2017 - Origins and development of sub-groups of Member States within the EU

AFCO 14-11-2017 - 10:01
Poster for hearing on 'Origins and development of sub-groups of Member States within the EU and its impact in the integration process' with picture of a map of Europe and Member State flags

On 28 September the Committee on Constitutional Affairs held a public hearing on 'Origins and development of sub-groups of Member States within the EU and its impact in the integration process'. The Committee heard from three experts on this subject. (Διαβάστε τη συνέχεια)