Μέλη

Antonio TAJANI
 • Antonio TAJANI Πρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Ιταλία
 
Gabriele BISCHOFF
 • Gabriele BISCHOFF Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία
 
Charles GOERENS
 • Charles GOERENS Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Λουξεμβούργο
 
Giuliano PISAPIA
 • Giuliano PISAPIA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Martina ANDERSON
 • Martina ANDERSON Μέλος
 • Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Gerolf ANNEMANS
 • Gerolf ANNEMANS Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Βέλγιο
 
Catherine BEARDER
 • Catherine BEARDER Μέλος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Damian BOESELAGER
 • Damian BOESELAGER Μέλος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Geert BOURGEOIS
 • Geert BOURGEOIS Μέλος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βέλγιο
 
Fabio Massimo CASTALDO