Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

28-11-2019 AFET_OJ(2019)12-04_1 PE644.815v01-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

18-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v02-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

06-11-2019 DEVE_OJ(2019)11-11_1 PE643.096v01-00
DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

30-10-2019 CJ19_OJ(2019)11-06_1 PE643.040v01-00
DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019

30-10-2019 AFET_OJ(2019)11-06_1 PE643.042v01-00
AFET