Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

21-11-2017 - Interparliamentary committee meeting with delegations from the national Parliaments

AFET 14-11-2017 - 14:18
European Integration of Western Balkans

Members of European Parliament, the national European Union parliaments and the Western Balkan parliaments will meet in a joint session to scrutinize the EU-related reforms in the Western Balkans, a priority region for the EU. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-02-2016 - Interparliamentary committee meeting with delegations from the National Parliaments

AFET 19-02-2016 - 14:02

The Foreign Affairs (AFET) Committee invited Members of national parliaments to attend an interparliamentary committee meeting, which will focus on the current priorities in CFSP/CSDP and the way towards the NATO Summit in Warsaw. The meeting will include a general debate with VP/HR Mogherini, an exchange of views with Nabih Berri, Speaker of the Lebanese Parliament, a discussion with NATO Secretary Genera and with UN Special Representative for Libya. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-11-2015 - Interparliamentary committee meeting with delegations from the National Parliaments

AFET 06-11-2015 - 11:43

Members of the Committee on Foreign Affairs will discuss the issue of proxy wars in the EU neighbourhood together with their counterparts from national parliaments. Special attention will be given to the foreign policies Iran, Saudi Arabia and Russia and their political and security impacts in conflict zones. The participants will also have the opportunity to look at the migration crisis, with a particular focus on the Western Balkan route. The meeting will take place in Brussels on 10.11.15. (Διαβάστε τη συνέχεια)