Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

20-02-2018 - Climate Diplomacy

AFET 04-06-2018 - 14:56
shutterstock_147729638.jpg

The workshop aims to inform the Members of the AFET and ENVI Committees and all participants about the state of play on climate diplomacy. The workshop will provide insights from experts and give the opportunity to reflect on the role the EU wants to play on climate diplomacy. The workshop is hosted by MEPs Jo LEINEN and Arne LIETZ, co-rapporteurs of the EP own initiative report on climate diplomacy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

24-01-2017 - EU-Turkmenistan relations

AFET 21-12-2016 - 15:10
Poster: EU-Turkmenistan Workshop_EN

Poster: EU-Turkmenistan Workshop_EN Poster: EU-Turkmenistan Workshop_FR

The workshop will provide external expertise and additional input into Parliament’s position on the EU-Turkmenistan Partnership and Cooperation Agreement, exploring a possible set of feasible benchmarks, notably with regard to the rule of law, good governance and human rights. (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-11-2016 - Afghanistan - Challenges and Perspectives until 2020

AFET DEVE 21-11-2016 - 15:02
Poster for Afghanistan workshop 17 November 2016 A3G3, European Parliament, showing three boys

This joint Parliamentary workshop between the Committee on Foreign Affairs (AFET), the Committee on Development (DEVE) and the Delegation for relations with Afghanistan aims to inform and to build awareness in the aftermath of the Brussels Conference, which was scheduled on 4-5 October 2016 bringing together more than 70 countries and 20 international organisations and agencies. (Διαβάστε τη συνέχεια)