Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

13-02-2020 AFET_OJ(2020)02-19_1 PE648.261v01-00
AFET

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

10-02-2020 AFET_PV(2020)02-05-1 PE647.045v01-00
AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει της συνόδου κορυφής του 2020

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 – Τμήμα III

31-01-2020 AFET_PA(2020)646992 PE646.992v01-00
AFET

Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 21-02-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

31-01-2020 AFET_OJ(2020)02-05_1 PE646.993v01-00
AFET

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 117 - Σχέδιο έκθεσης Σύσταση προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 118 όσον αφορά την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΣΜΔ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού

29-01-2020 AFET_AM(2020)646945 PE646.945v01-00
AFET

Sven MIKSER

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

29-01-2020 AFET_OJ(2020)02-03_1 PE646.972v01-00
AFET

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Βαγγέλης ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ