Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

18-11-2019 BUDG_OJ(2019)11-25_1 PE643.239v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

08-11-2019 CJ13_OJ(2019)11-12_1 PE643.006v01-00
CONT BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

25-10-2019 BUDG_OJ(2019)11-06_1 PE643.007v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 BUDG_OJ(2019)10-14_1 PE641.407v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

26-09-2019 BUDG_OJ(2019)10-03_1 PE641.307v01-00
CONT BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

24-09-2019 BUDG_OJ(2019)09-30_1 PE641.243v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

13-09-2019 BUDG_OJ(2019)09-24_1 PE641.157v02-00
BUDG