Μέλη

Johan VAN OVERTVELDT
 • Johan VAN OVERTVELDT Πρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βέλγιο
 
Janusz LEWANDOWSKI
 • Janusz LEWANDOWSKI Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Πολωνία
 
Olivier CHASTEL
 • Olivier CHASTEL Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα Renew Europe
 • Βέλγιο
 
Margarida MARQUES
 • Margarida MARQUES Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πορτογαλία
 
Niclas HERBST
 • Niclas HERBST Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Γερμανία
 
Rasmus ANDRESEN
 • Rasmus ANDRESEN Μέλος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Clotilde ARMAND
 
Robert BIEDROŃ
 • Robert BIEDROŃ Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πολωνία
 
Anna BONFRISCO
 • Anna BONFRISCO Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Ιταλία
 
Jonathan BULLOCK
 • Jonathan BULLOCK Μέλος
 • Μη Εγγεγραμμένοι
 • Ηνωμένο Βασίλειο