Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

08-04-2019 - CONT-IMCO Joint Public Hearing: Combatting Customs Fraud

CONT IMCO 11-06-2019 - 11:43
Union Customs Code Delegated Act

On Monday 8 April 2019, the Committees Budgetary Control (CONT) and Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO) have jointly organised a public hearing entitled ‘Combatting customs fraud’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-01-2019 - Public Hearing on “European Added Value”

CONT 23-01-2019 - 11:20
MEPs want adequate EU funding to meet new challenges like security and migration and deliver on existing policy aims such as regional development and Erasmus+. © AP images/European Union - EP

The public hearing focused on the success stories thanks to the EU and its European added value. The hearing was split in three panels: Competitiveness, Cohesion Policy and Sustainable Growth. Experts were invited to take part of these panels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - CONT-AGRI Joint Public Hearing on LEADER experiences

CONT 11-06-2019 - 11:43
landscape of fields and mountains

On 22.11.2018, the Committees on Budgetary Control and on Rural Development held a joint public hearing on "Leader experiences - lessons learned and effectiveness of EU funds for rural development". The meeting was organised in an AGRI committee slot. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Performance and visibility of EU funded projects in Western Balkan countries

CONT 11-06-2019 - 11:42
Balkans

On Wednesday 11 July 2018, the Budgetary Control Committee held a public hearing on "performance and visibility of EU funded projects in the EU's Neighbourhood Policy with a special focus on the cross-border cooperation between Western Balkan countries". (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-06-2018 - State Aid and EU funding - Are they compatible?

CONT 11-06-2019 - 11:42
CONT hearing on 25 June 2018

On Monday 25 June 2018, the Budgetary Control Committee (CONT) organised a public hearing entitled "State aid and EU funding - Are they compatible?". (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-06-2018 - Joint hearing on assessing the flow of external EU migration funding

BUDG CONT AFET DEVE 18-06-2018 - 12:07
Rohingya refugees

On Tuesday 19 June 2018, the Committees on Budget (BUDG), Budgetary Control (CONT), Foreign Affairs (AFET) and Development (DEVE) are jointly organising a public hearing entitled ‘Assessing the flow of external EU migration funding’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-05-2018 - Joint hearing on the flow of EU migration funding within the Union

BUDG CONT LIBE 29-05-2018 - 14:05
Immigrants walking along fence of refugee camp

On Wednesday 16 May 2018, the Committees on Budget (BUDG), Budgetary Control (CONT) and Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament are jointly organising a public hearing entitled ‘Assessing the flow of EU migration funding within the Union’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2017 - Absorption of Structural Funds in different Member States

CONT 11-06-2019 - 11:42
Poster CONT Public hearing Absorption of funds

Public hearing on the causes of the various problems of absorption of funds in different Member States, and envisaged solutions in the perspective of the Commission’s role in assisting Member States and pre-accession countries in correct absorption of EU funds (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-06-2017 - Is EU investment moving research, innovation and business forward?

CONT 11-06-2019 - 11:42
Hearing poster

On 21.06.17 the CONT Committee held a hearing on “Is EU investment moving research, innovation and business forward? Mid-term (cost-effectiveness) assessment of Horizon 2020". The objective is to highlight achievements, identify weaknesses and propose improvements with the view to enhancing the cost-effectiveness of EU budget investments. (Διαβάστε τη συνέχεια)

13-07-2016 - Hearing on Corporate VAT Fraud

CONT 11-06-2019 - 11:42
Poster on Corporate VAT Fraud

On 13.07.2016, the Committee on Budgetary Control held the hearing on Corporate VAT Fraud. Rapporteur: Andrey Novakov (EPP) (Διαβάστε τη συνέχεια)